Στείλτε email στους πελάτες σας

Η αποστολή email είναι η πλέον διαδεδομένη ενέργεια στο διαδίκτυο. Το 2023 καθημερινά αποστέλλονται περίπου 340 δισεκατομμύρια e-mail παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, συνήθως μόνο οι μεγάλες εταιρείες αποστέλλουν συστηματικά email στους υπάρχοντες και στους εν δυνάμει πελάτες. Θα ήταν παράλειψη για τα ηλεκτρονικά καταστήματα να μην χρησιμοποιήσουν αυτήν την τόσο διαδεδομένη επικοινωνία.


Δεοντολογία και GDPR

Στις 25 Μαΐου του 2018 ετέθη σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Βάσει αυτού του κανονισμού δεν επιτρέπεται η αποστολή email σε ιδιώτες χωρίς την συγκατάθεσή τους. Και σίγουρα έθεσε τέρμα στις παράνομες και ενοχλητικές αποστολές της προηγούμενης δεκαετίας. Εμείς, εκτός από τον GDPR, ακολουθούμε ένα πρόσθετο κανόνα δεοντολογίας ως προς την αποστολή email: αποστέλλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα μόνο σε αυτούς που έχουν ενδιαφέρον να τα διαβάσουν.


Αποστολή emal σε ιδιώτες

Οι πελάτες που έχουν αγοράσει από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, έχουν ήδη συμπληρώσει το email τους. Αν λοιπόν έχετε ενδιαφέροντα νέα για τα προϊόντα σας, μερικές φορές το χρόνο, μπορείτε να τους ενημερώνετε, χωρίς να γίνεστε φορτικοί. Αρκεί, στο τέλος του μηνύματος να υπάρχει link με τη δυνατότητα δηλώσης αρνήσης μελλοντικής λήψης email. Και φυσικά όσοι δηλώσουν άρνηση δεν πρέπει να λάβουν στο μέλλον κανένα μήνυμα.


Αποστολή email σε επιχειρήσεις

Αν διαθέτετε προϊόντα ή υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, έχετε το δικαίωμα να τους αποστείλετε email, όπως ακριβώς έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί τους τηλεφωνικά. Αρκεί, να αποκτήσετε τα e-mail με νόμιμο τρόπο. Με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, συγκεντρώνουμε e-mail επιχειρήσεων στις οποίες θέλετε να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Εν συνεχεία  ελέγχουμε εάν αυτές οι επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια που έχετε θέσει, και συντάσσουμε το κατάλληλο μήνυμα. Επιλέγουμε την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή, και τα αποστέλλουμε.


Η εφαρμογή Simple Newsletter

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές μαζικής αποστολής e-mail στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες από αυτές απαιτούν ένα επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης που δεν διαθέτουν πολλές επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο αναπτύξαμε τη δική μας εφαρμογή Simple Newsletter, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε με βασικές γνώσεις χρήσης Windows. Στην εφαρμογή καταχωρούμε τα e-mail των υποψηφίων αποδεκτών μέσω ενός αρχείου Excel, και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, δημιουργείται αυτόματα ένα καλαίσθητο ηλεκτρονικό μήνυμα. Εν συνεχεία με μία εντολή, η εφαρμογή αποστέλλει το email σε κάθε έναν αποδέκτη ξεχωριστά.