Πριν πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή

Πριν πατήσετε το πλήκτρο Αποστολή

Μήπως δεν πρέπει καν να στείλω αυτό το μήνυμα;

 • Μήπως είναι προτιμότερη μια τηλεφωνική επικοινωνία;
 • Είναι το περιεχόμενο του μηνύματος ενδιαφέρον για τον αποδέκτη;
 • Είναι επαγγελματικός ο τόνος του μηνύματος;


'Ελαβα υπόψιν ποιός θα διαβάσει το μήνυμα;

 • Μήπως συμπεριέλαβα τεχνικούς όρους που θα δυσκολέψουν τον αποδέκτη;
 • Είναι το ύφος μου κατάλληλο γι' αυτούς που θα το διαβάσουν;
 • Χρησιμοποιώ κατάλληλο γραπτό λόγο;
 • Μήπως έχω χρησιμοποιήσει υπερβολές;
 • Έχω επιλέξει σωστά τον/τους αποδέκτη/ες;
 • Μήπως συμπεριέλαβα εμπιστευτικές πληροφορίες;


Έλαβα υπόψιν ότι ο χρόνος του αποδέκτη είναι πολύτιμος;

 • Διαμόρφωσα το κείμενο σε παραγράφους;
 • Χρησιμοποίησα pluspoints;
 • Μήπως πλατειάζω;


Έγραψα ένα κατάλληλο τίτλο;

Μήπως τα επισυναπτόμενα αρχεία είναι πολύ μεγάλα;

Διόρθωσα όλα τα ορθογραφικά λάθη;

Ξαναδιάβασα το μήνυμα;