Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο από Κορωνέϊκες αγριελιές Μάνης

Ο ελαιοπαραγωγός διαθέτει το εξαιρετικό ελαιόλαδο με τις υψηλές πολυφαινόλες στην Αθήνα μέσω διαδικτύου.

Εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο από Κορωνέϊκες αγριελιές Μάνης

Website: kotraphos.eu

Ελαιοπαραγωγός από τη Μάνη μας ανέθεσε την δημιουργία σήματος και microsite για την προβολή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου με στόχο την προβολή του στην Αττική. Τα ελαιόδενδρα είναι μπολιασμένα με κορωνέϊκη αγριελιά και κατά πολλούς με αυτή τη μέθοδο παράγεται το καλύτερο ελαιόλαδο, οι δε εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι περιέχει πολυφαινόλες που είναι ευεργετικές για τον οργανισμό μας.

Στρατηγική επικοινωνίας

Είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο χιλιάδες μικροπαραγωγοί και λόγω αυτού έπερεπε να διαφοροποιηθούμε με πειστικό τρόπο. Επιλέξαμε να προβάλουμε την ιστορία της οικογένειας σε βάθος χρόνου αλλά και την παράδοση του ελαιολάδου στην συγκεκριμένη περιοχή της Μάνης.