Γνωρίστε την Infodesign

Γνωρίστε την Infodesign

Το 1997 ιδρύσαμε την επιχείρηση και αναλάβαμε μεγάλες εφαρμογές ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι. Σήμερα αναλαμβάνουμε την αύξηση των πωλήσεων σε επιχειρήσεις -κατά προτίμηση παραγωγικών- μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων websites, έξυπνου internet marketing, ορθής χρήσης των social media και αποδοτικής πληρωμένης προώθησης.

50 | 50

Για να δημιουργήσει κανείς website ή post στα social media, χρειάζεται εμπειρία και γνώσεις αφ’ενός γραφιστικής, επικοινωνίας και μάρκετιγκ και αφετέρου εμπειρία και γνώσεις web development και γενικότερα προγραμματισμού.

Εμείς στην Infodesign διαθέτουμε γνώση και εμπειρία από το 1985 και από τις δύο πλευρές, και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι το πλεονέκτημά μας.


Σχέσεις vs συναλλαγές

Με την εμπειρία και την διαρκώς αναβαθμιζόμενη γνώση που συσσωρεύσαμε, αναπτύξαμε δική μας φιλοσοφία, μέθοδο και πρακτική.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας είναι η δημιουργία σχέσεων της επιχείρησης που υποστηρίζουμε με τους πελάτες της γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα, ισχυροποιείται το brand και προκύπτουν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.
Επειδή όμως αυτή η προέγγιση δεν είναι αρεστή σε όλους τους υποψήφιους πελάτες ή δεν ταιριάζει σε όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες, πρώτα ελέγχουμε την βιοσιμότητα της συνεργασίας.

Διερευνούμε πιλοτικά τις σχέσεις με τους υποψήφιους πελάτες μας ώστε να βεβαιωθούμε και τα δύο μέρη ότι η συνεργασία θα αποφέρει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.

Άν επιθυμείτε αύξηση των πωλήσεων, και σας κεντρίζει το ενδιαφέρον η άποψή μας, σας προσκαλούμε σε επικοινωνία γνωριμίας.


ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ